Category : Chính sách

Chính sách hoàn tiền

Nhà Hàng Ẩm Thực Rivia cam kết hoàn trả chi phí nếu món ăn không đạt được chất lượng như niêm yết của nhà hàng trên website cũng như thực đơn.

Hình thức thanh toán

Quý khách khi đến dùng bữa tại nhà hàng Rivia có thể tiến hành thanh toán bằng hai hình thức là tiền mặt hoặc bằng thẻ ngân hàng.

Chính sách & Quy định chung

CÔNG TY TNHH ẨM THỰC RIVIA Đại diện bởi     : ÔNG NHIÊU QUANG PHAN TÚ               Chức vụ : Giám đốc Địa chỉ              : 147 – 147 Bis Hai Bà Trưng, Phường 06, Quận 3, TPHCM Điện thoại        : 01296103103 Mã số thuế      : 0313652324 Do sở kế hoạch đầu tư TPHCM cấp ngày 15/02/2016

Chính sách bảo mật thông tin

1- M?c ?ích và ph?m vi thu th?p thông tin Thu?t ng? “Thông tin cá nhân” trong Chính Sách này ngh?a là thông tin nh?n di?n ho?c có kh? n?ng nh?n di?n danh tính cá nhân c?a khách hàng. Nh?ng lo?i thông tin cá nhân mà chúng tôi x? lý (có th? khác nhau theo ph?m vi quy?n h?n d?a trên lu?t pháp hi?n hành) bao g?m: Tên công ty, c?a hàng, ??n v? kinh doanh, ??a ch? giao d?ch, […]